Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Responsabilitatea organizaţiilor aţă de consumatori. Studiu de caz – agenţiilor de turism din România

Autor:Olimpia State, Claudia Gabriela Baicu şi Delia Popescu

JEL:D18, M10, O10

DOI:

Cuvinte cheie:responsabilitate, agenţie de turism, protecţia consumatorilor, consum durabil

Abstract:
Responsabilităţile organizaţiilor faţă de consumatori şi drepturile consumatorului au dobândit atenţie crescândă în ultimele decenii, odată cu intensificarea concurenţei pe piaţa bunurilor şi serviciilor, creşterea complexităţii şi diversităţii acestora, evoluţia tehnologiei şi mijloacelor de transport, creşterea populaţiei etc. În acest context, intensificarea protecţiei consumatorului, promovarea unui consum durabil, soluţionarea rapidă şi eficientă a reclamaţiilor, educarea şi conştientizarea consumatorilor constituie imperative ale unei organizaţii moderne, conştiente că rămânerea pe piaţă depinde de satisfacerea cât mai bine a cerinţelor clienţilor. Un domeniu aparte în care concurenţa este tot mai acerbă, iar numărul consumatorilor este din ce în ce mai mare este sectorul turistic. Mai mult chiar, schimbările recente, odată cu dezvoltarea Internetului, au ridicat noi probleme în ceea ce priveşte protecţia turiştilor. Plecând de la aceste considerente, în acest articol am analizat şi evaluat responsabilitatea agenţiilor de turism din România faţă de clienţi. Cercetarea a fost realizată din dublă perspectivă: din punctul de vedere al angajaţilor din turism şi din punctul de vedere al turiştilor. Rezultatele cercetării aduc în atenţia agenţiilor de turism direcţii care trebuie avute în vedere în relaţiile acestora cu turiştii, în scopul creşterii protecţiei turiştilor şi promovării unui consum durabil.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert