Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Responsabilitatea organizaţiilor în păstrarea confidenţialităţii informaţiilor personale postate de consumatorii români: o analiză exploratorie a Facebook şi LinkedIn

Autor:Andreea Ionescu, Laurenţiu-Dan Anghel şi Gheorghe Jinga

JEL:M31

DOI:

Cuvinte cheie:responsabilitatea organizaţiilor, consumatorii, securitatea datelor, protecţia securităţii consumatorului, reţele de socializare, Facebook, LinkedIn

Abstract:
În ciuda îngrijorării crescute a consumatorilor cu privire la ameninţarea securităţii vieţii private de către noile tehnologii şi a Internetului, există destul de puţine dovezi care să ateste că aceste preocupări asupra protejării datelor personale se traduc în mod real în comportamente responsabile, menite să protejeze confidenţialitatea acestora în mediul online. Se poate spune că încă nu înţelegem pe deplin modul în care preocupările asupra protecţiei datelor personale şi încrederea influenţează interacţiunile dintre consumatori în cadrul siteurilor de reţele sociale. Acesta este motivul pentru care articolul de faţă prezintă o cercetare exploratorie a percepţiei utilizatorilor asupra gradului de încredere şi securităţii datelor, împreună cu disponibilitatea acestora de a partaja informaţii şi dezvolta noi relaţii în cadrul a două dintre cele mai populare reţele de socializare din România, Facebook şi LinkedIn. Rezultatele cercetării arată faptul că organizaţiile trebuie să îşi asume o mai mare responsabilitate în ceea ce priveşte asigurarea securităţii consumatorilor care uneori nu au grijă să îşi protejeze informaţii personale ce ar trebui sa fie confidenţiale. În acest sens aplicarea recomandărilor din standardul ISO 26000 de către organizaţii le-ar permite acestora să treacă de la intenţii bune faţă de consumatori la acţiuni bune pentru ca aceştia să fie protejaţi. Informaţiile au fost colectate cu ajutorul unui chestionar online, administrat persoanelor de peste 18 ani. Această cercetare este un instrument necesar şi foarte util pentru companiile din România, având în vedere că prezintă poziţia utilizatorilor celor două siteuri în raport cu acest subiect, permiţându-le astfel să găsească cele mai bune şi etice modalităţi de a extrage informaţii din volumele mari de date din mediul social online sau de a folosi informaţiile personale ale utilizatorilor partajate aici. Suntem convinşi de faptul că uneori companiile trebuie să joace un rol activ în a ajuta utilizatorii să se protejeze de divulgarea unui volum prea mare de informaţii personale în cadrul reţelelor de socializare online. Lucrarea începe cu un sumar al cercetărilor relevante legate de reţelele de socializare. Apoi este descrisă metodologia cercetării urmată de prezentarea rezultatelor, limitele cercetării şi concluzii.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert