Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Modelarea încrederii utilizatorilor în reţelele de socializare online

Autor:Iacob Cătoiu, Mihai Orzan, Octav-Ionuţ Macovei şi Claudia Iconaru

JEL:M31, L82

DOI:

Cuvinte cheie:reţele de socializare online, încrederea utilizatorilor, protejarea spa?iului personal online, modelare prin ecuaţii structurale

Abstract:
Studiile anterioare (McKnight, Lankton şi Tripp, 2011; Liao, Lui şi Chen, 2011) au demonstrat rolul crucial al încrederii atunci când utilizatorii aleg să dezvăluie informaţii sensibile online. Acesta este cazul utilizatorilor reţelelor de socializare online, care trebuie să dezvăluie o anumită cantitate de informaţii cu caracter personal pentru a profita de beneficiile utilizării unei astfel de platforme. Luând în considerare atât modelul de calcul al confidenţialităţii informaţiei cât şi raportul risc/beneficiu, propunem un model al încrederii utilizatorilor în reţelele de socializare online, având patru variabile. Măsurătorile au fost adaptate în scopul studiului, iar exactitatea şi validitatea acestora au fost evaluate în cadrul articolului. Rezultatele analizei de modelare prin ecuaţii structurale, bazată pe metoda celor mai mici pătrate parţiale (PLS – Partial Least Squares), validează toate ipotezele noastre iniţiale, indicând faptul că cele trei variable predictoare (percepţii legate de confidenţialitatea informaţiilor, beneficiile şi riscurile percepute) sunt în măsură să explice 48% din varianţa încrederii utilizatorilor în reţelele de socializare online, variabila rezultat a studiului nostru.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert