Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Creşterea responsabilităţii faţă de clienţi printr-un sistem dinamic de asigurare a calităţii în dezvoltarea de software

Autor:Cătălin Afrăsinei-Zevoianu şi Ramona Lacurezeanu

JEL:O320

DOI:

Cuvinte cheie:ciclul de viaţă în dezvoltarea software, asigurarea calităţii în software (ACS), responsabilitate socială corporativă (RSC), metrici de calitate, managementul calităţii

Abstract:
Explozia informaţională a dus, în mod inevitabil, la necesitatea proiectării şi realizării unor soluţii software care să facă faţă noilor medii informaţionale cu care se confruntă orice persoană, grup, companie, naţiune. Măsurarea calităţii produselor software a fost mult timp neglijată dar în prezent atât producătorii cât şi cercetătorii domeniului recunosc importanţa testării şi evaluării produselor software. In acest context, scopul principal al articolului constă în a propune, valida şi demonstra importanţa utilizării unui sistem dinamic de indicatori pentru măsurarea calităţii unui soft, indicatori care reflectă implicaţiile pe care le are apariţia de neconcordanţe în fiecare etapă a procesului de realizare a unei aplicaţii software. Metoda propusă se înscrie în cercetarea de tip aplicativ având ca finalitate construirea unui instrument specific domeniului cercetat şi care să devină mijlocul prin care se atinge eficacitatea necesară îndeplinirii obiectivelor urmărite: creşterea responsabilităţii prin îmbunătăţirea calităţii. Aplicând măsuri de îmbunătăţire a calităţii produselor, orice companie se înscrie în trendul actual de creştere a responsabilităţii faţă de client, componentă a Responsabilităţii Sociale Corporative (RSC).
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert