Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Modalităţi de reducere a reclamaţiilor consumatorilor – perspectiva UE

Autor:Cătălina Soriana Sitnikov şi Claudiu George Bocean

JEL:D18

DOI:

Cuvinte cheie:protecţia consumatorului, drepturile consumatorului, reclamaţiile consumatorilor, conştientizarea consumatorilor

Abstract:
La ora actuală, organizaţiile sunt preocupate de satisfacerea cerinţelor şi nevoilor consumatorilor prin crearea unor produse care să satisfacă aşteptările acestora. Abordând problematica extinsă a protecţiei consumatorului şi bazându-ne pe o cercetare detaliată a celor mai recente date de la nivelul Uniunii Europene, lucrarea noastră analizează şi sintetizează căile de reducere a plângerilor consumatorilor cu privire la produsele şi serviciile achiziţionate, bazându-se pe o serie de legături cauzale şi activităţi interrelaţionate. Abordarea este duală, realizând legătura dintre argumentele cantitative şi calitative, precum şi analiza corelaţiilor dintre eforturile şi efectele înregistrate în domeniul protecţiei consumatorilor. Pe baza datelor furnizate de Flash Eurobarometer 332 au fost determinate influenţele existente în cadrul domeniului protecţiei consumatorilor, calculând corelaţiile dintre o serie de indicatori înregistraţi la nivelul Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorului. Plecând de la relaţiile care se stabilesc între indicatorii care descriu domeniul protecţiei consumatorilor a fost construit un model care are în centru Complaining in case of problems, indicând principalele căi de reducere a acestor reclamaţii.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert