Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Evaluarea impactului sistemului cultural naţional asupra comportamentului organizaţional responsabil faţă de consumatori: o aplicare a modelului cultural al lui Geert Hofstede

Autor:Cristina Gănescu, Andreea Gangone şi Mihaela Asandei

JEL:C43, C52, D18, D22, M14, O52

DOI:

Cuvinte cheie:comportament organizaţional responsabil, consumatori, index al comportamentului organizaţional responsabil faţă de consumatori (ICORC), model cultural, Geert Hofstede, ţările Uniunii Europene.

Abstract:
Articolul de faţă îşi propune să definească şi să măsoare comportamentul organizaţional responsabil faţă de consumatori la nivelul ţărilor Uniunii Europene prin determinarea unui index al comportamentului organizaţional responsabil faţă de consumatori şi să identifice impactul dimensiunilor culturale ale lui Geert Hofstede asupra comportamentului organizaţional responsabil faţă de consumatori. Determinarea indexului a avut la bază o metodologie specifică de măsurare, pornind de la trei componente majore ale comportamentului organizaţional responsabil faţă de consumatori, prin analiza de conţinut a bazelor de date Eurostat, a RAPEX 2012 Annual Report, a Raportului Competitivităţii Globale 2012-2013 şi a bazei de date de la Global Reporting Initiative. Aplicând metoda regresiei multifactoriale şi testul de semnificaţie Wald, s-a evidenţiat faptul că organizaţiile din statele caracterizate prin distanţă mică faţă de putere, individualism, feminitate, toleranţă faţă de necunoscut şi orientare pe termen lung sunt mai înclinate către un comportament organizaţional responsabil faţă de consumatori. Studiul pune în evidenţă consideraţii teoretice care susţin influenţa sistemului cultural naţional asupra comportamentului organizaţional responsabil faţă de consumatori. Metodologia de calcul a indexului comportamentului organizaţional responsabil faţă de consumatori poate deveni o bază pentru analize care să vizeze şi comportamentul organizaţional responsabil faţă de consumatorii locali sau faţă de alţi parteneri interesaţi.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert