Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Construind liniile oficiale ale sărăciei pentru ţările în tranziţie – dincolo de linia sărăciei (2000-2010)

Autor:Marinko Škare şi Romina Pržiklas Družeta

JEL:D31, D63, I31, I32, O57

DOI:

Cuvinte cheie:un model nou pentru construirea pragurilor sărăciei, rata sărăciei, costul caloriei, măsurarea sărăciei în ţările în tranziţie.

Abstract:
Această lucrare prezintă un model nou pentru definirea limitei sărăciei folosind abordarea Kakwani (2010) şi dezvoltând o candidatură posibilă pentru construirea unei noi limite oficiale a sărăciei. Modelul a utilizat teoria consumatorului pentru a construi atât nivelul de sărăcie alimentară cât şi cel non-alimentar, iar măsurarea acestui nivel este consistentă pe regiuni. Aşadar, este de mare importanţă examinarea unei noi măsuri unice pentru ţările în tranziţie, pentru că există o lipsă de date statistice şi de cercetare în aceste ţări pentru că guvernele lor au negat existenţa sărăciei în timpul epocii socialiste. Metodologia dezvoltată în această lucrare este folosită pentru a ilustra construirea unor praguri şi rate ale sărăciei în Croaţia, Ungaria, Republica Cehă, Polonia, Letonia, Azerbaidjan, Bulgaria, Slovenia şi Rusia pentru perioada 2000-2010. Concentrarea asupra sărăciei în ţările în tranziţie a fost plasată în fostul bloc sovietic; din această cauză, ţara de referinţă folosită pentru a ilustra metodologia pentru perioada de mai sus a fost Rusia. Din cauză că există diferenţe considerabile între metodele folosite pentru a estima sărăcia, precum şi statistici insuficiente şi incomplete, propunerea pentru un indicator nou unic va servi drept „instrument” pentru aplicarea promptă a politicilor sociale adecvate în ţările în tranziţie.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert