Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

O abordare predictivă hibrid

Autor:Emilian Dobrescu

JEL:C53, C67

DOI:

Cuvinte cheie:extrapolarea outputului final, abordare hibridă

Abstract:
Obiectivul studiului este de a evalua oportunitatea integrării – în simularea predictivă – a estimării econometrice a unei anumite variabile într-un proces de medie mobilă standard (algoritm linear cu ponderi pozitive constante ale lag-urilor distribuite). Cercetarea empirică este axată pe tabelele input-output ale României, agregate în 10 sectoare. Analiza vizează baza de date privind outputul final în perioada 1989-2009.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert