Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Dreptul consumatorului la informare înainte de cumpărare: cercetări privind magazinele online româneşti de bunuri de consum tehnice

Autor:Carmen Bălan

JEL:D18, M30, M31

DOI:

Cuvinte cheie:dreptul consumatorilor la informaţie, magazine online, informaţii disponibile înainte de cumpărare, analiză de conţinut, sondaj, bunuri de consum tehnice

Abstract:
Scopul acestui articol este de a evalua stadiul protecţiei dreptului consumatorilor la informare înainte de cumpărarea din magazinele online româneşti. Au fost vizate bunurile de consum tehnice. Cercetările efectuate au urmărit două obiective majore. Primul obiectiv a constat în analiza respectării de magazinele online, a prevederilor referitoare la informaţiile oferite cumpărătorilor potenţiali înainte de cumpărare, din articolul 6 al Directivei 2011/83/EU privind drepturile consumatorilor. Al doilea obiectiv a fost identificarea gradului de cunoaştere de către consumatori a drepturilor care sunt stipulate în articolul 6 al directivei, precum şi studierea opiniilor consumatorilor privind informaţiile pe care magazinele online au obligaţia să le furnizeze înainte de cumpărare. Îndeplinirea primului obiectiv s-a bazat pe metoda analizei de conţinut, care a fost aplicată informaţiilor existente pe Web, pentru un eşantion de 100 de magazine online. Pentru realizarea celui de-al doilea obiectiv, a fost efectuat un sondaj pe un eşantion de 351 persoane din intervalul de vârstă 25-34 ani, din Bucureşti. Comparativ cu alte studii, contribuţiile majore ale demersului de cercetare sunt următoarele: investigarea unui amplu eşantion de magazine online; gama mai largă de produse; considerarea simultană a magazinelor online şi a consumatorilor. Rezultatele arată necesitatea unor îmbunătăţiri ale gradului de îndeplinire a prevederilor directivei şi ale gradului de cunoaştere a drepturilor proprii de către consumatori.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert