Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Nano-ambalaje alimentare: de la eficienţă în conservarea alimentelor la protejarea juridică a consumatorilor

Autor:Rodica Apan, Anca Mihaly Cozmuta, Anca Peter, Camelia Nicula, Leonard Mihaly Cozmuta

JEL:I15, I18, D18, Q18

DOI:

Cuvinte cheie:nano-ambalaje alimentare, ambalarea pâinii, drepturile consumatorilor

Abstract:
Lucrarea, structurată în două secţiuni, abordează câteva aspecte legislative şi practice privitoare la folosrea nanomaterialelor pentru obţinerea ambalajelor alimentare. Prima secţiune este dedicată discutării aspectelor care condiţionează şi/sau limitează folosirea la scara industrială a nanomaterialelor pentru obţinerea ambalajelor alimentare: riscurile asupra sănătăţii şi mediului, dreptul consumatorilor de a fi informaţi cu privire la folosirea nanomaterialelor şi aspectele legislative aferente introducerii la scară industrială a nano-ambalajelor alimentare. In secţiunea a doua se demonstrează potenţialul unui nano-ambalaj pe bază de Ag/TiO2 de a conserva pe o durată mai lungă (6 zile) o serie de parametrii fizici ai pâinii albe (umiditate, volum specific, porozitate) comparativ cu intervale mai scurte asigurate de ambalajul obişnuit de polietilenă (3 zile) respectiv de absenţa ambalării (1 zi).
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert