Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Analize comparative privind protecţia consumatorului, în condiţiile globalizării şi schimbărilor tehnologice, în cadrul Uniunii Europene

Autor:Iulian Viorel Braşoveanu, Laura Obreja Braşoveanu, Simona Maşcu

JEL:D18, D10

DOI:

Cuvinte cheie:protecţia consumatorilor, reclamaţiile consumatorilor, măsurile reparatorii, practicile comerciale ilicite, siguranţa produselor.

Abstract:
Fenomenul globalizării şi schimbările tehnologice din ultimii ani au produs transformări semnificative in structura consumului, comerţul online devenind din ce în ce mai important. În aceste condiţii, ne-am propus în cadrul acestui articol să analizăm cele mai importante aspecte legate de evoluţia nivelului şi calităţii protecţiei consumatorilor din ţările membre ale Uniunii Europene, pentru perioada 2008-2012 . În cadrul acestui articol au fost selectaţi cei mai importanţi indicatori, care compun Indicele situaţiei consumatorilor şi care oferă informaţii privind atât nivelul cât şi calitatea protecţiei consumatorilor: protecţia percepută de consumatori, reclamaţiile din partea consumatorilor, măsurile reparatorii, practicile comerciale ilicite şi siguranţa produselor. Datele de la care s-a pornit au fost colectate de la Comisia Europeană, pentru fiecare stat membru al Uniunii Europene 27, pe ultimii cinci ani, 2008-2012. Metodele de analiză utilizate sunt cele statistice şi econometrice. Pentru anul 2012, utilizând indicatorii selectaţi, am realizat analiza statisticii descriptive pentru a surprinde caracteristicile acestora, am analizat matricea de corelaţie, am determinat structura a patru clustere, care relevă caracteristicile comune aferente ţărilor componente din fiecare cluster. Pentru a surprinde impactul variabilelor practici comerciale ilicite şi măsuri reparatorii asupra variabilei dependente protecţia percepută de consumatori am realizat regresii pe date de tip panel cu efecte fixe cross-section, utilizând date aferente perioadei 2008-2012. Tot pentru această perioadă, au fost realizate analize statistice comparative (medie, minim, maxim, trend de evoluţie), între statele membre. Rezultatele obţinute reflectă corelaţiile existente între indicatorii analizaţi, precum şi o radiografie cuprinzătoare a modului în care aceşti indicatori au evoluat în profil teritorial în cadrul Uniunii Europene, una dintre pieţele cele semnificative din punctul de vedere al globalizării şi al schimbărilor tehnologice din ultimii ani.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert