Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Educaţia – factor determinant al situaţiei consumatorului în era schimbărilor tehnologice

Autor:Cristina Burghelea si Mirela Ionela Aceleanu

JEL:D11, D18, I21

DOI:

Cuvinte cheie:educaţia, educaţia consumatorului, educaţia continuă (lifelong learning), comportamentul consumatorului, schimbări tehnologice, protecţia drepturilor consumatorului, noul consumator, indicele situaţiei consumatorului

Abstract:
În era schimbărilor tehnologice, consumatorii se confruntă cu un mediu din ce în ce mai complex, care duce la apariţia unor provocări semnificative privind capacitatea decizională şi protecţia consumatorilor. Cele mai importante şi mai influente schimbări tehnologice, din punct de vedere al impactului asupra consumatorului, sunt cele aduse de internet, digitalizare şi globalizare, însă, era schimbărilor tehnologice presupune şi dezvoltarea biotehnologiilor, nanotehnologiilor, noilor materiale şi a noile surse de energie, toate acestea schimbând viaţa oamenilor, condiţiile de trai, nevoile lor şi comportamentul lor în calitate de consumatori. Literatura de specialitate evidenţiază factorii care influenţează comportamentul de cumpărare şi contribuie la afirmarea şi protecţia drepturilor şi intereselor consumatorului, precum şi mutaţiile ce se manifestă în planul valorilor. Noul consumator responsabil poate deveni o forţă motrice esenţială a dezvoltării durabile numai în măsura în care este capabil să valorifice noile oportunităţi şi să contracareze noile riscuri asociate tehnologiilor moderne de comercializare, bazate pe internet şi comunicaţii mobile. Aceasta presupune asimilarea de noi cunoştinţe pe parcursul vieţii pentru a ţine pasul cu ritmul accelerat de inovare tehnologică şi de răspândire a soluţiilor de comerţ electronic şi comerţ mobil. Prin analiza secundară a datelor statistice disponibile la nivelul Uniunii Europene studiem corelaţia dintre indicele compozit al situaţiei consumatorului şi gradul de participare la programe de învăţare pe tot parcursul vieţii în unele state membre. Rezultatele confirmă faptul că situaţia consumatorului este mai bună în ţările unde gradul de participare la programe de învăţare continuă este mai ridicat. Totodată, însă, corelaţia nu este liniară. Aceasta arată că situaţia consumatorului nu depinde exclusiv de educaţia continuă formală ci şi de alţi factori cum ar fi: actualitatea şi severitatea cadrului legal şi instituţional de protecţie a consumatorului, achiziţia de cunoştinţe pe căi informale, nivelul diferit de exigenţă al consumatorilor din diferite ţări.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert