Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Analiza pieţei asigurărilor din România pornind de la garantarea şi exercitarea dreptului consumatorilor la reclamaţii

Autor:Dan Armeanu, Nicolae Istudor, Sgârdea Marian Florinel, Ana-Maria Burcă

JEL:C49, G22, D18

DOI:

Cuvinte cheie:dreptul la informare, reclamaţii, servicii financiare, piaţa asigurărilor, tehnici de analiza datelor.

Abstract:
Pe piaţa asigurărilor, protecţia consumatorilor reprezintă o componentă importantă care contribuie la stabilitatea, disciplina şi eficienţa acesteia. În acest sens, activitatea de educare şi informare a consumatorilor de asigurări cu privire la garantarea şi exercitarea dreptului acestora la reclamaţii deţine un rol esenţial în mecanismul de protecţie a acestora. Acest studiu vizează îmbunătăţirea capacităţii decizionale a consumatorilor de servicii financiare de pe piaţa asigurărilor din România printr-o mai bună informare cu privire la garantarea şi exercitarea dreptului la reclamaţii ce le revine în baza legislaţiei. Astfel, prin aplicarea a trei tehnici de analiza datelor – analiza componentelor principale, analiza cluster şi analiza discriminantă – asupra datelor privind reclamaţiile ce au fost înregistrate de cele 41 de societăţi de asigurări care au operat pe piaţa din România în anul 2012, se obţine o clasificare ce urmăreşte gradul de transparenţă al pieţei de asigurări, ducând la o mai bună informare a consumatorilor şi, implicit, la îmbunătăţirea protecţiei acestora prin scăderea nivelului tranzacţiilor prejudiciabile pentru consumatori.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert