Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Percepţia protecţiei drepturilor consumatorilor în piaţa unică digitală reflectată în barometrele europene

Autor:Pleşea Doru Alexandru, Maiorescu Irina, Cîrstea Alice

JEL:D18, L81, F15

DOI:

Cuvinte cheie:încrederea consumatorilor, protecţia consumatorilor, comerţ electronic, Piaţă Unică Digitală, comerţ intracomunitar, siguranţa şi capacitatea decizională a consumatorului .

Abstract:
Piaţa Europeană Unică este un proiect în derulare ce se va dezvolta în continuare şi se va adapta la realităţile în continuă schimbare. Activităţile economice tradiţionale şi regulile ce le guvernează trebuie să facă faţă provocării de a se adapta la schimbările ce estompează linia de demarcaţie dintre magazin şi vânzările on-line sau dintre media tradiţională şi metodele de comunicare prin Internet. Convergenţa acestora va conduce la apariţia Pieţei Unice Digitale Europene. O piaţă în care consumatorii vor putea cumpăra de oriunde din Europa cu încrederea că drepturile şi interesele lor sunt protejate de un acquis comunitar unic, coerent, simplu şi fără echivoc. O Piaţă Unică Digitală funcţională va genera noi modalităţi de creştere şi totodată beneficii economice şi sociale sustenabile pentru toţi cetăţenii europeni. Au rămas totuşi o serie de bariere ce ridică obstacole în calea dezvoltării unei pieţe digitale în Europa. Obstacolele care au fost identificate vizează diferenţe în ceea ce priveşte regulile ce guvernează comerţul electronic, protecţia consumatorului şi legislaţia asociată fluxurilor de informaţii. Articolul aduce în prim plan avantajele pieţei digitale, obstacolele în calea dezvoltării acesteia în ceea ce priveşte regulile ce guvernează comerţul electronic, protecţia consumatorului şi legislaţia asociată fluxurilor de informaţii precum şi premizele trecerii la Piaţa Unică Digitală. De asemenea, se evidenţiază faptul că încrederea consumatorilor în comerţul on-line reprezintă unul dintre factorii care determină accelerează trecerea la Piaţa Unică Digitală. Plecând de la rezultatele Eurobarometrului „Atitudinea consumatorului faţă de comerţul transfrontalier şi protecţia consumatorilor” în acest articol este analizată disponibilitatea consumatorilor europeni de a trece la Piaţa Unică Digitală din perspectiva încrederii acestora în comerţul on-line intracomunitar şi a modului în care le sunt protejate drepturile şi interesele.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert