Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Disponibilitatea consumatorul lituanian de a plăti şi preţurile pentru alimentarea cu electricitate regenerabilă

Autor:Dalia Streimikiene, Asta Mikalauskiene

JEL:D1; D18; Q42; H31

DOI:

Cuvinte cheie:Energie regenerabilă, propensiune de plată, tarife feed-in

Abstract:
Articolul evalueaza propensiunea de plată a gospodăriilor din Lituania pentru energie regenerabilă. Se compară propensiunea de plată cu cuportul guvernamental pentru energie regenerabilă în condiţiile mecanismului de scădere a preţului (feed-in price). Studiul trece în revistă situaţia energiei regenerabile generate şi a consumului în Lituania şi prezintă rezultatele unei aplicaţii asupra gospodăriilor care estimează propensiunea de plată. Rezultatele arată că propensiunea de plată este semnificativ mai mică decât subvenţiile acordate pentru energie regenerabilă în cadrul mecanismului de scădere a preţului. Astfel mecanismul feed-in price ar trebui reanalizat în condiţiile rezultatelor obţinute privind propensiunea de plată.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert