Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Examinarea legăturii dintre inovare, productivitate şi creştere: o perspectivă globală

Autor:Marinko Škare, Daniel Tomić

JEL:O30, O32, O33, O37, O38

DOI:

Cuvinte cheie:tehnologia informaţională şi computaţională (TIC), productivitate şi creştere, modele ARIMA, descompunerea Beveridge-Nelson, ţările OECD

Abstract:
Inovarea a fost recunoscută de multă vreme ca fiind unul dintre elementele cheie ale progresului economic, deşi relaţia ei directă cu creşterea economică rămâne destul de controversată. Creşterea productivităţii este, totuşi, indicatorul economic principal pentru inovare. Teoria creşterii economice presupune că modificările output-ului real sunt rezultatele unor şocuri tehnologice în economie. Utilizând tehnicile de modelare ARIMA şi descompunerea univariată Beveridge-Nelson, această lucrare estimează impactul şocurilor tehonologice asupra PIB-ului, PIB-ului pe locuitor and creşterii productivităţii muncii (pe termen lung) pentru ceşe mai dezvoltate state membre OECD. Studiul explorează efectele globale ale celei de a ”treia revoluţie industrială” pentru 25 de membri OECD pentru perioada 1950-2013. Impactul inovării asupra creşterii diferă ca intensitate în timp şi spaţiu. Impactul comensurat al inovării tehnologice asupra creşterii economice este semnificativ şi se aşteaptă o creştere a nivelului de semnificaţie în viitor. Creşterea economică depinde de intensitatea inovării tehnologice, dar pentru cât timp şi cât de mult nu se ştie în condiţiile intensificării problemei ”Marii Decuplări”. Impactul pozitiv al inovării tehnologice asupra creşterii şi bunăstării este ameninţat de divergenţa şi inegalitatea generate de problema Marii Deconectări.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert