Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Estimarea competiţiei şi concentrării bancare în Turcia

Autor:Iveta Řepková, Daniel Stavárek

JEL:D40, G21

DOI:

Cuvinte cheie:industria bancară turcească, concentrare, rata concentrării, competiţie, indicele Herfindahl-Hirschman, modelul Panzar-Rosse

Abstract:
Lucrarea estimează condiţiile competitive şi concentrarea în industria bancară din Turcia în perioada 2002-2010. Această lucrare raportează rezultatele pentru doi indicatori uzuali în raportarea concentrării, respectiv rata concentrării şi indicele Herfindahl-Hirschman utilizând date din sistemul bancar turcesc. Putem concluziona că sistemul bancar turcesc este aproape ne-concentrat. Cea mai mare concentrare a fost găsită pe piaţa turcească a depozitelor, care poate fi caracterizată ca fiind puţin concentrate. Modelul Panzar-Rosse este folosit pentru testarea competiţiei în industria bancară turcească. Mai exact, am folosit un panel cu date pentru cea mai mare parte a băncilor din Turcia pentru a estima statisticile H. Am concluzionat că industria bancară turcească poate fi caracterizată ca o competiţie monopolistică, fiind apropiată de un monopol. Rezultatul indică faptul că băncile turceşti nu operează într-un mediu competitiv şi se bucură de tarife de monopol. S-a stabilit că au scăzut condiţiile competitive în perioada analizată.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert