Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Conceptul de capacitate de primire în turism

Autor:Josef Zelenka, Jaroslav Kacetl

JEL:L83

DOI:

Cuvinte cheie:capacitate de primire, turism, managementul vizitatorilor, capacitatea de acomodare minimă, zone protejate

Abstract:
Capacitatea de primire sau cazare este pragmatic, teoretic sau chiar pur intuitiv considerată ca fiind un concept legat de sustenabilitatea turismului. Aplicarea capacităţii de primire are cel mai ridicat potenţial în cazul zonelor protejate, al atracţiilor culturale şi naturale cele mai vizitate, precum şi în cazul susţinerii stilului de viaţă al comunităţii locale şi a potenţialului destinaţiilor turistice în general. În ciuda importanţei sale, a aplicării parţiale, a determinării principiilor teoretice de bază şi a specificării conexiunilor sale cu alte concepte teoretice din turism (în special ciclul de viaţă al destinaţiei, conceptul de capacitate de acomodare minimă, managementul vizitatorilor), există totuşi autori care sugerează că teoria capacităţii de primire nu este consistentă. Această teorie ar putea reprezenta fundamentul unor aplicaţii practice sofisticate de capacitate de primire. Această lucrare se concentrează, deci, pe introducerea conceptului teoretic de capacitate de primire, care suportă discuţii şi modificări ulterioare.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert