Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Promovarea şi finanţarea turismului în Europa prin capitale culturale: studiu de caz - Košice, capitală culturală europeană 2013

Autor:Miriam Šebová, Peter Džupka, Oto Hudec, Nataša Urbančíková

JEL:R1, R58, O18

DOI:

Cuvinte cheie:Turism cultural, Capitala Culturală Europeană, regenerare urbană, dezvoltare urbană, finaţarea turismului cultural

Abstract:
Articolul pune în evidenţă relaţia dintre desemnarea Capitalei Culturale Europene (ECoC) şi dezvoltarea turismului cultural în Europa. Turismul cultural este segmentul de turism cu cea mai rapidă creştere pe plan mondial. Comisia Europeana (2012) estimează că turismul cultural are o cotă de piaţă de 40% în Europa. Comisia Europeană confirmă rolul semnificativ al turismului cultural în dezvoltarea turismului european, iar cea mai vizibilă strategie de sprijin este desemnarea Capitalei Culturale Europene. Politica culturală devine un instrument important de regenerare urbană şi de identitate de marcă pentru oraşele europene. Studiul de caz pentru Košice ECoC 2013 prezintă rezultate din evaluarea proiectului Košice ECoC. Acesta are ca scop la nivel comunitar creşterea consumului cultural al rezidenţilor mai degrabă decât creşterea numărului de turişti străini. Oricum, marile evenimente ca Noaptea Albă au atras numeroşi turişti din regiuni mai îndepărtate. Mai mult de 70 de milioane de euro au fost dedicaţi îmbunătăţirii semnificative a infrastructurii culturale din Košice. Desemnarea ECoC a dus la crearea unor noi facilitate locale de producţie a culturii moderne, artei şi industriei creative. Alte efecte vizibile au fost descentralizarea infrastructurii culturale şi a evenimentelor spre vecinătăţi şi implicarea populaţiei din afara centrului oraşului. Din acest punct de vedere, proiectul Košice ECoC 2013 a fost startul turismului cultural durabil în Košice.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert