Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Acumulări şi dezvoltare in logistica comercială

Autor:Prof. univ. dr. Ion Schileru

JEL:A23, D11, D21, F18, M14, M21, O24

DOI:

Cuvinte cheie:logistica, logistica comerciala, logistica marfurilor, logistica inversa, invatamant economic

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert