Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Bune practici privind caracteristicile bordului de conducere şi performanţa financiară. Rezultate în contextul pieţei de capital europene

Autor:Victor-Octavian Müller, Ionel-Alin Ienciu, Carmen Giorgiana Bonaci, Crina Ioana Filip

JEL:M12, M40, G30

DOI:

Cuvinte cheie:componenţa bordului de conducere, remunerarea conducerii, bune practici, rentabilitatea de exploatare a activelor, guvernanţă corporativă, FTSE 100, regresie OLS

Abstract:
Studiul de faţă investighează bunele practici privind caracteristicile bordului de conducere în contextul specific al companiilor europene cotate la bursă. Baza teoretică a lucrării a fost realizată pe marginea studiilor care analizează caracteristicile conducerii şi remunerarea acesteia, aparţinând, în mare parte, literaturii de specialitate privind guvernanţa corporativă. Principalul obiectiv al acestei lucrări este să contribuie la dezbaterile referitoare la întrebarea dacă anumite caracteristici ale conducerii pot fi dovedite ca reprezentând bune practici. În acest sens, am analizat dacă anumite caracteristici ale bordului de conducere influenţează semnificativ performanţa financiară a companiilor. Am utilizat modele econometrice regresionale pentru a evalua impactul a o serie de caracteristici ale guvernanţei corporative asupra performanţei companiilor (care fac parte din FTSE100) cotate pe cea mai mare piaţă de capital europeană (London Stock Exchange) pentru perioada 2010 – 2011. Am utilizat rentabilitatea de exploatare a activelor (ROA) ca şi măsură contabilă de reflectare a performanţei. Profunzimea unui potenţial impact al caracteristicilor bordului de conducere asupra performanţei companiilor este analizată luând în considerare valoarea actuală şi ulterioară privind performanţa din exploatare. Rezultatele atestă bune practici în virtutea existenţei unor asocieri semnificative între caracteristicile bordului de conducere şi performanţa companiilor.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert