Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Creator de operă economică, fondator şi reformator de şcoală economică – Rectorul Paul Bran

Autor:Ghenadie Ciobanu, Carmen Valentina Rădulescu, Ildiko Ioan

JEL:.

DOI:

Cuvinte cheie:.

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert