Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Evoluţiile şi oportunităţile învăţământului de business în contextul reformei educaţionale din era digitală

Autor:Bogdan Onete, Doru Pleşea, Ioana Teodorescu şi Alice Cîrstea

JEL:A23, O39.

DOI:

Cuvinte cheie:învăţământ de business, antreprenoriat, e-learning, Massive Open Online Course.

Abstract:
Instruirea şcolară şi de cercetare pentru mediul de afaceri a devenit un subiect de maximă importanţă în ultimul timp, întrucât permite proiectarea de scenarii menite să contribuie la dezvoltarea economică şi socială. În prezenta lucrare, ne propunem să analizăm evoluţia modelelor educaţionale de business, în condiţiile apariţiei unor noi forme de învăţare: e-learning şi Massive Open Online Course (MOOC). De asemenea, va fi analizat impactul metodelor de formare educaţionale din mediul virtual asupra sistemului educaţional clasic. Nu în ultimul rând vor fi conturate perspectivele şi oportunităţile învăţământului de business în contextul reformei educaţionale la nivel European şi global. În acest sens, va fi trasată direcţia şi poziţia României vis-a-vis de reorganizarea sistemului educaţional de business.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert