Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Cercetarea academică – factor dinamizator al procesului de inovare în companiile din România

Autor:Rodica Pamfilie, Smaranda Giuşcă şi Robert Bumbac

JEL:I23, O32, M10.

DOI:

Cuvinte cheie:cercetare academică, inovare, cercetare şi dezvoltare, companii

Abstract:
Evoluţia economică actuală face ca utilizarea resurselor ştiinţifice, şi în special a cercetării academice, să nu mai fie o opţiune pentru companiile care doresc să rămână competitive pe piaţă ci o necesitate. Această afirmaţie are la bază cercetarea realizată de autori în ultimii trei ani, cu privire la performanţele companiilor din România în ceea ce priveşte rezultatele inovării şi a valorificării resurselor ştiinţifice în vederea potenţării acestui proces vital. Pentru realizarea acestui deziderat, trebuie creat un mecanism prin care principalii actori de pe piaţă: companii, universităţi, institute de cercetare şi guvern, să conlucreze în vederea atingerii obiectivului comun de creştere economică. Acest mecanism ar permite companiilor să depăşească stadiul de inovare incrementală, prin utilizarea cunoştinţelor generate de universităţi sau institute de cercetare. Acest lucru se poate realiza cu sprijinul mediului guvernamental, prin adoptarea de politici şi crearea unui climat general favorabil cercetării cât şi prin stimularea integrării acesteia în rândul companiilor. Acest articol prezintă o analiză a stadiului de utilizare a rezultatelor cercetării academice de către companiile din România în vederea realizării de noi produse sau servicii. Printre aspectele identificate se numără tendinţa companiilor româneşti de a realiza cu precădere proiecte individuale de cercetare şi dezvoltare, dar frecvenţa acestora este una destul de redusă dat fiind dificultăţile întâmpinate în a le livra cu succes pe piaţă. Situaţia înregistrată denotă importanţa utilizării cercetării academice pentru depăşirea stadiului de îmbunătăţiri elementare şi pentru dezvoltarea procesului de inovare. Perspectiva unui model viitor al universităţilor ca hub de cunoştinţe şi inovare poate contribui semnificativ la valorificarea cercetării academice de către companii pentru dezvoltarea sustenabilă a mediului de afaceri.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert