Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Rolul educaţiei pentru afaceri facilitată de învăţarea pe tot parcursul vieţii în punerea în valoare a competenţelor profesionale. Evidenţe din baza de date eu-27

Autor:Vlad Dumitrache şi Monica Răileanu-Szeles

JEL:M21, I23, I25.

DOI:

Cuvinte cheie:educaţie de afaceri, învăţare pe tot parcursul vieţii, creştere economică.

Abstract:
Această lucrare examinează implicaţiile macroeconomice ale educaţiei pentru afaceri facilitate de procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii, pe baza unei baze de date de tip panel ce cuprinde ţările UE-27. Educaţia de afaceri este o componentă importantă a educaţiei pentru adulţi, iar învăţarea pe tot parcursul vieţii reprezintă principalul canal care facilitează transferul acestui tip de cunoştinţe. Trei modele de regresie de tip panel sunt aplicate separat pentru „Noile State Membre ale UE” (NSM) şi “Vechile State Membre ale UE” (VSM). Efectele pozitive ale educaţiei pentru afaceri asupra creşterii economice şi duratei de viaţă active a angajaţilor sunt mai puternice şi mai semnificative în NSM decât în VSM. Analiza empirică arată faptul că educaţia superioară reprezintă unul dintre determinanţii procesului de reducere a sărăciei subiective în NSM, doar atunci când ea este însoţită şi de educaţia de afaceri furnizată pe tot parcursul vieţii.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert