Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Sustenabilitatea în industria turismului, bazata pe indicatorii cheie de performanta

Autor:Adriana Dutescu, Adriana Florina Popa si Andreea Gabriela Ponorîca

JEL:M41, L83

DOI:

Cuvinte cheie:indicatori cheie de performana (KPI), industria hoteliera, sustenabilitate, contabilitate si raportare durabila, întreprinderi mici si mijlocii

Abstract:
Chiar daca exista o nevoie reala pentru un set de indicatori cheie de performana pentru întreprinderile mici si mijlocii, aceasta nu este înca considerata a fi satisfacuta. Aceasta cercetare este axata pe doua aspecte principale, fiecare la fel de importanta pentru utilizatorii de informaii contabile: indicatorii de baza specifici pentru analiza performanei operaionale si luarea deciziilor, precum si tendina acestor indicatori în contextul crizei financiare. Punctul de plecare al studiului este un chestionar adresat întreprinderilor mici si mijlocii care activeaza în domeniul turismului, în special în industria hoteliera. Respondenii au completat chestionarul respectându-se anonimatul, optând, în cazul anumitor întrebari, pentru alegerea uneia dintre multiplele variante de raspuns, precum si pentru oferirea de raspunsuri deschise, în cazul altora. Analiza noastra dezvaluie o imagine corecta privind dinamica celor mai utilizai indicatori cheie de performana în industria hoteliera din România, limitele privind interpretarea si utilizarea lor, dar si evoluia performanei financiare si economice, pe baza acestora. Scopul declarat al cercetarii este de a constitui un punct de plecare în a oferi soluii pentru îmbunatairea relevanei si utilizarii indicatorilor cheie de performaa în acest domeniu, în contextul unei afaceri durabile, luând în considerare starea actuala a economiei, în general, si a industriei hoteliere, în special.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert