Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Modelari econometrice în turismul românesc sub impactul dezvoltarii durabile

Autor:Delia Popescu, Andreea Saseanu, Daniel Bulin si Grazia Calabro

JEL:Q01, L83, C32

DOI:

Cuvinte cheie:dezvoltare durabila, calitatea vieii, indicatori turistici, model econometric, regresie liniara multipla

Abstract:
Dupa anul 1989 turismul românesc a cunoscut o dezvoltare haotica, care nu a fost cu nimic legata de conceptul si principiile dezvoltarii durabile. Sustenabilitatea în general, cea turistica, în special, îmbina diferite aspecte – economice, sociale, ecologice etc. într-un mod armonios. În lucrarea de faa autorii si-au propus sa testeze modele de regresii liniare multiple, pentru ca, la final, în urma analizelor efectuate sa se poata stabili natura si dimensiunea legaturilor dintre indicatorii turistici, economici, sociali si ecologici, demonstrându-se astfel impactul dezvoltarii durabile si asupra turismului. Autorii propun doua modele econometrice originale de dependena între coeficientul de utilizare a capacitaii de cazare în funciune si indicatori ce exprima calitatea vieii si dezvoltarea durabila.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert