Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Modelarea cercetarii imaginii unei destinatii turistice

Autor:Nicolae Teodorescu, Ion Pârgaru, Aurelia-Felicia Stancioiu, Elena Matei si Andreea Botos

JEL:M31

DOI:

Cuvinte cheie:imaginea destinaiei; modelarea imaginii; destinaia Transalpina

Abstract:
Aria problematica a imaginii unei destinaii turistice are o mare extindere în marketing, eforturile de conceptualizare si fenomenalizare a acesteia fiind remarcabile în rândul specialistilor. În acest context, autorii propun o abordare sistemica, rodul acesteia fiind un model de cercetare a imaginii unei destinaii turistice, pentru a carui validare s-a utilizat destinaia Transalpina. Modelul creat de autori are în vedere elemente morfologice si relaii funcionale specifice, care sunt în consonana cu teoria marketingului si, în context, a comportamentului consumatorului. Rezolvarile de natura conceptualmetodologica sunt amplificate prin validari de natura aplicativ-experimentala, care sporesc valenele teoretice si practice ale modelului creat. Principala direcie de devoltare a modelului elaborat consta în eforturi de formalizare si abstractizare, în perspectiva oferita de mai multe discipline stiinifice.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert