Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Turismul si dezvoltarea regionala sustenabila în România si Franta: o abordare din perspectiva Noii Geografii Economice

Autor:Gabriela Carmen Pascariu si Ramona Tiganasu

JEL:Q01, Q56, L83, R11

DOI:

Cuvinte cheie:turism, dezvoltare regionala sustenabila, Noua Geografie Economica, funcia de impact, stabilitate, convergena, indice al turismului

Abstract:
Problematica turismului sustenabil si a contribuiei poteniale pe care acesta o poate avea la dezvoltarea si convergena regionala intra-UE a constituit, în ultimii ani, una din temele prioritare de cercetare si o preocupare constanta în politicile europene. În prezent, industria turistica europeana se confrunta însa cu o pierdere de competitivitate la nivel internaional prin reducerea ponderii în turismul mondial, încasari medii mai scazute, multe regiuni fiind în declin iar fluxurile geografice reorientându-se. Pornind de la aceste aspecte, studiul de faa propune o analiza din perspectiva Noii Geografii Economice, asupra a doua ari din UE, una dezvoltata (Frana), dar situata într-o sub-regiune turistica cu pondere în scadere în totalul sosirilor turistice internaionale (Europa de Vest) si una în dezvoltare (România), dar dintr-o sub-regiune turistica în crestere (Europa Centrala si de Est). Folosind o analiza comparativa la nivel regional, cu trei categorii de funcii – o funcie de impact (economic, social, de mediu), o funcie de stabilitate si o funcie de convergena – combinate într-un model matriceal, dorim sa realizam o cercetare integrata asupra contribuiei pe care o aduce turismul în cele doua ari la dezvoltarea si convergena regionala. Apoi, ne-am propus o clasificare a regiunilor în funcie de indicele turismului (destinaii turistice mature, mai puin atractive sau aflate în stadiu incipient), concluziile lucrarii conturând mai multe direcii de aciune pentru îmbunatairea competitivitaii turismului în regiunile în curs de dezvoltare.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert