Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Atitudinea si intentiile studentilor masteranzi din domeniul administrarii afacerilor cu privire la turismul si antreprenoriatul durabil

Autor:Alina Badulescu, Daniel Badulescu, Dorin Bac si Sebastian Sipos-Gug

JEL:L26, Q56, A23, A29, L83

DOI:

Cuvinte cheie:atitudini privind turismul si antreprenoriatul sustenabil, intenii antreprenoriale, masteranzi în administrarea afacerilor, testul U Mann-Whitney, analiza factoriala.

Abstract:
Dezvoltarea sustenabila a devenit în ultimele trei decenii o problema de mare importana, atât din punct de vedere teoretic cât si al politicilor publice. Cu toate acestea, dezvoltarea sustenabila poate fi generata doar de catre întreprinderi si afaceri sustenabile, care ar trebui sa ia în considerare nu doar aspectele economice, ci si pe cele sociale si de mediu, cu alte cuvinte întreprinderile trebuie sa urmareasca satisfacerea celor trei elemente fundamentale, sau ”triunghiul sustenabilitaii”. Lucrarea de faa îsi propune sa analizeze daca studenii masteranzi în domeniul Administrarea afacerilor, adica viitorii oameni de afaceri, sunt cu adevarat pregatii pentru crearea si administrarea unor afaceri în turismul sustenabil si care este profilul unui viitor ”întreprinzator orientat spre sustenabilitate”. Pentru a raspunde la aceasta întrebare, a fost efectuata o cercetare pe baza de sondaj în rândul masteranzilor de la programele de Administrarea afacerilor, privind aspecte cum ar fi: înelegerea de catre masteranzi a problemelor ”sustenabilitaii”, obiceiurile, atitudinile si comportamentele ”sustenabile” în calitate de consumatori. Utilizând analiza factoriala, a rezultat un model cu patru factori, pentru a investiga atitudinile legate de: importana conducerii si administrarii unei afaceri sustenabile, utilizarea resurselor regenerabile, reciclarea produselor uzate, utilizarea forei de munca locale, promovarea utilizarii resurselor locale etc. Lucrarea prezinta rezultatele principale obinute în contextul cercetarilor anterioare din literatura, urmate de concluzii si recomandari.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert