Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

O analiza a turismului medical pentru boli cardiovasculare

Autor:Catalina Liliana Andrei, Gabriela Tigu, Raluca Mariana Dragoescu si Crina Julieta Sinescu

JEL:I11, L83

DOI:

Cuvinte cheie:turism medical, turism balnear, boli cardio-vasculare, sistemul de sanatate, cheltuieli cu sanatatea.

Abstract:
Costurile din ce în ce mai mari ale tratamentelor medicale au determinat apariia turismului medical. Pacienii din arile cu venituri ridicate cauta sa îsi rezolve problemele de sanatate în ari în curs de dezvoltare unde costul tratamentelor medicale este mult mai mic. Aceasta diferena de cost a condus la apariia industriei turismului medical pentru care se estimeaza în prezent o rata de crestere anuala de circa 20%. Bolile cardiovasculare reprezinta una dintre cauzele principale de deces în lume. Costul ridicat al tratamentului acestor boli face ca muli pacieni sa caute posibilitai de tratament peste grania. În aceasta lucrare se prezinta o analiza a industriei turismului medical subliniind factorii care au dus la dezvoltarea lui, barierele care stau înca în calea turismului medical, impactul economic al acestei industrii. Romania desi dispune de medici foarte bine apreciai, nu a reusit înca sa se ridice la nivelul altor ari în curs de dezvoltare unde turismul medical este mult mai intens. Turismul balnear este înca departe de potenialul resurselor balneare ale României datorita investiiilor foarte mici în acest domeniu dar si a lipsei infrastructurii necesare. Utilizând tehnici statistice si econometrice am analizat principalii indicatori în domeniul sanataii în Romania evideniind lipsa de corelaie între prevalena bolilor cardiovasculare, evoluia bazei materiale a sistemului de sanatate din Romania, a cheltuielilor cu sanatatea si evoluia numarului de turisti straini care vin în Romania pentru tratarea acestor boli. În acest sens au fost folosite serii de date furnizate de INS care au fost prelucrate folosind Eviews. S-a testat daca exista o relaie de cauzalitate în sens Granger între procentul din PIB alocat sistemului de sanatate si numarul de înnoptari ale turistilor straini în staiunile balneare din Romania sau numarul de sosiri ale turistilor straini.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert