Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Comportamentul de consum turistic în ariile naturale protejate

Autor:Remus Ion Hornoiu, Mihaela Ana Padurean, Ana-Maria Nica si Liviu-George Maha

JEL:Q26, Q56, L83

DOI:

Cuvinte cheie:arii naturale protejate, activitai turistice, forme de turism, consum turistic

Abstract:
Ariile naturale protejate au devenit, atât din punctul de vedere al consumatorilor de turism, al cercetatorilor cât si al altor categorii de stakeholderi, destinaii de vacana bazate pe principiile dezvoltarii durabile. Activitatea turistica se dovedeste a fi un real sprijin în dezvoltarea sustenabila a acestor zone, în protejarea resurselor lor naturale, pe masura ce creste gradul de constientizare al valorii si importanei lor pe plan local, naional si uneori chiar regional. Condiia realizarii acestui sprijin vine însa din comportamentul responsabil de consum turistic în ariile naturale protejate. Cercetarea stiinifica internaionala în domeniu scoate în evidena doua trenduri principale. Pe de o parte exista un grad ridicat de constientizare a importanei dezvoltarii si practicarii unor forme de turism durabil. Pe de alta parte însa oferta vine parial în întâmpinarea cererii de consum turistic sustenabil, cum este cel realizat în ariile naturale protejate. Principala cauza este cunoasterea insuficienta a cererii poteniale de catre agenii de oferta turistica. Prin intermediul cercetarii realizate în cadrul prezentului articol se doreste atenuarea acestei neconcordane. Studiul întreprins exploreaza comportamentul de consum turistic în ariile protejate, urmarind identificarea formelor si în mod special a preferinei în materie de activitai turistice a reprezentanilor cererii. În semestrul doi al anului universitar 2013/2014, respectându-se cerinele principiilor probabilitailor în selecia subiecilor, au fost administrate în rândul populaiei tinere 200 de chestionare; s-au obinut 187 raspunsuri valide. Pentru prelucrarea datelor a fost utilizat soft-ul SPSS, iar în urma analizei rezultatelor sondajului, au fost identificate principalele caracteristici de consum turistic în ariile protejate.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert