Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Impactul managementului si al culturii organizationale asupra creativitatii în industria hoteliera

Autor:Olimpia State si Maria-Cristina Iorgulescu

JEL:D23, L83, M14

DOI:

Cuvinte cheie:creativitate, inovare, cultura organizaionala, management, model Hofstede, franciza, hotel

Abstract:
În mediul de afaceri actual, caracterizat prin instabilitate si imprevizibilitate, succesul organizaiilor depinde de abilitatea acestora de a se adapta si de a administra schimbarile necesare. Prin urmare, pentru a-si asigura un succes corporativ pe termen lung, companiile trebuie sa aiba o cultura care sa încurajeze creativitatea si inovarea. Scopul articolului este investigarea legaturii dintre cultura organizaionala si creativitate, dar si impactul formei de management asupra culturii organizaionale. Cercetarea pune în lumina cultura industriei hoteliere din România, utilizând modelul lui Hofstede. Au fost utilizai trei factori: individualism, distana faa de putere si orientare pe termen lung, luând în considerare impactul lor asupra inovarii. Articolul cerceteaza modul în care acesti factori sunt influenai de forma de exploatare a hotelului, precum si impactul lor asupra creativitaii organizaionale. Cercetarea s-a derulat în doua hoteluri din Bucuresti, afiliate unui lan hotelier internaional. Pentru a identifica impactul formei de exploatare a hotelului asupra culturii organizaionale, una din unitaile de cazare funcioneaza prin contract de management, iar cealalta prin contract de franciza. Studiul se bazeaza pe un sondaj realizat în rândul angajailor ambelor hoteluri. Rezultatele indica diferene în ceea ce priveste cultura organizaionala a hotelului condus prin contract de management si cea a unitaii de cazare ce funcioneaza prin contract de franciza. Sunt sugerate recomandari de sprijinire a creativitaii angajailor. Sunt discutate si implicaiile rezultatelor obinute, luând în considerare limitele studiului si direciile pentru cercetari viitoare.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert