Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Aspecte ale impactului crizei economice si financiare asupra planificarii strategice în agentiile de turism

Autor:Claudia E. Tuclea, Dragos C. Vasile, Andreea F. Schiopu si Monica Marin

JEL:M10

DOI:

Cuvinte cheie:strategie, planificare strategica, agenie de turism, avantaj concurenial, criza economica si financiara

Abstract:
Aceasta lucrare îsi propune sa exploreze comportamentul strategic al ageniilor de turism din România si procesul de elaborare a strategiei înainte de începerea, dar si în timpul crizei economice actuale. Folosind 88 de interviuri în profunzime cu manageri români ai unor agenii de turism de dimensiuni diferite, am urmarit înelegerea masurii în care acesti manageri practica managementul strategic, rolul managementului strategic în conducerea ageniilor de turism înainte de, dar si în timpul crizei, si modificarile adoptate în procesul de planificare strategica impuse de criza. De asemenea, cercetarea si-a propus sa identifice cum percep acestia efetul crizei asupra mediului de afaceri si asupra comportamentului competitorilor. Rezultatele sugereaza ca, la început, ageniile de turism au urmat un proces informal de planificare strategica, cu un accent mare pe obiectivele pe termen scurt, având în vedere turbulenele din mediul afectat de criza economica. Acest lucru s-a tradus într-un accent mai puternic pe masurile financiare si cele legate de reducerea costurilor. Criza prelungindu-se, managerii au redescoperit rolul strategiei, încercând sa gaseasca noi modalitai de a crea valoare pentru clieni, reconsiderând rolul avantajului concurenial. Lucrarea ofera o imagine asupra proceselor de management strategic ale ageniilor de turism si asupra schimbarilor în comportamentul si direcia strategica a acestora ca urmare a crizei financiare si economice, abordând o nevoie teoretica si practica bine definita.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert