Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Practici privind managementul strategic în sectorul hotelier din România

Autor:Ovidiu-Niculae Bordean si Anca Borza

JEL:L83, M21, M53, O12

DOI:

Cuvinte cheie:Practici de management strategic, strategii de inovare, sector hotelier, studiu, esantion

Abstract:
Competiia acerba în rândul hotelurilor a determinat managerii acestora sa-si reconsidere modul în care acioneaza. Planificarea strategica este privita ca o modalitate prin care acestia pot sa creasca performana hotelurilor si sa obina avantaje concureniale. Lucrarea investigheaza diverse aspecte ale managementului strategic specifice industriei hoteliere cu ajutorul unui studiu menit sa identifice practicile strategice utilizate în hotelurile din regiunea de Nord-Vest a României. Prin intermediul unei cercetari cantitative a fost administrat un chestionar unui numar de 65 de persoane cu rol de decizie din cadrul unor hoteluri situate în cinci orase importante din România. Scopul a fost acela de a oferi o imagine fidela a abordarilor strategice din aceste hoteluri. Au fost folosite 25 de afirmaii care corespund celor mai utilizate practici de management strategic identificate în literatura de specialitate. Rezultatele cercetarii arata ca hotelurile din esantionul studiat urmaresc în special punerea în practica a unor strategii de difereniere si inovare. Testul ANOVA a permis identificarea unor diferene semnificative între modul în care strategiile sunt implementate în funcie de câteva caracteristici cheie ale hotelurilor (marime, categorie, tip de management). Rezultatele cercetarii sunt extrem de valoroase atât pentru manageri deoarece le permit dezvoltarea celor mai bune strategii, cât si pentru teoreticienii interesai de îmbogairea domeniului stiinific.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert