Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Rolul pregatirii multidisciplinare în reducerea nivelului fluctuatiei fortei de munca. Studiu de caz: hotelurile din Tripoli – Libia

Autor:Atiya Thabet Abuharris

JEL:L83

DOI:

Cuvinte cheie:pregatire multidisciplinara, fluctuaia fortei de munca, hoteluri, venitul angajailor, Libia.

Abstract:
Pregatirea multidisciplinara este o tehnica eficienta de formare a personalului, cu rezultate în motivarea angajailor si rezolvarea problemelor angajatorilor. O buna planificare a pregatirii multidisciplinare poate încuraja angajaii sa afle mai multe despre toate aspectele afacerii si sa îi faca capabili sa sara în ajutor oricând, oriunde, atunci când alte departamente trebuie sa fie sprijinite. Industria turismului este o industrie a serviciilor cu o utilizare intensiva a forei de munca, dependenta, pentru supravieuire si avantaj competitiv, de existena personalului bine pregatit pentru a oferi, opera si gestiona produsul turistic. Pregatirea multidisciplinara este prezentata ca o oportunitate de învaare al carui scop principal este de a creste motivarea angajatilor, de a reduce fluctuaia forei de munca si de a spori productivitatea muncii. Interaciunea dintre turisti si personalul din turism este o parte integranta a experienei turistice. În general, industria ospitalitatii are una dintre cele mai ridicate nivele ale deficitului de competene si Libia nu este o excepie. Aceasta lucrare se concentreaza pe abilitaile asigurate de formarea personalului din hotelarie. Autorul considera pregatirea multidisciplinara si efectele sale asupra fluctuaiei forei de munca argumentele – cheie în cadrul industriei hoteliere, din perspectiva activitaii turistice a Libiei. Studiul de caz a fost realizat în trei hoteluri, pe un esantion de 91 de angajai, prin distribuirea si colectarea unui chestionar. Pentru analiza datelor a fost utilizat Pachetul statistic pentru stiine sociale (SPSS). Au fost testate ambele ipoteze ale studiului. Prima ipoteza a aratat ca exista o relaie de sens invers între nivelul venitului pe cap de locuitor si fluctuaia forei de munca, iar a doua ipoteza a testat efectul pe care îl are pregatirea multidisciplinara asupra fluctuaiei forei de munca. A fost testat efectul ven itului asupra fluctuaiei fortei de munca, pentru a afla daca venitul angajailor este singurul factor care influeneaza fluctuaia forei de munca, sau daca si pregatirea multidisciplinara influeneaza fluctuaia personalului. În analiza a fost utilizata fluctuaia medie a personalului din cele trei hoteluri selectate. În finalul lucrarii sunt prezentate soluiile pentru reducerea fluctuaiei forei de munca.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert