Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Calitate si viziune în cadrul agentiilor de turism românesti

Autor:Anca Atanase si Ion Schileru

JEL:L83, L15, M10

DOI:

Cuvinte cheie:calitate în turism, managementul calitaii în turism, bune practici în turism, agenia de turism, ghid de turism

Abstract:
Investiiile în turism vizeaza mai ales componenta cantitativa a serviciului turistic, cu caracter preponderent material, evaluabila obiectiv, si mai puin componenta calitativa, comportamentala. De importana primordiala pentru asigurarea unor servicii de calitate superioara în turism sunt însa informaiile, buna practica în domeniu, resursa umana. De aceea trebuie investit în selectarea, recrutarea, instruirea si mai buna motivare a personalului, fiind nevoie de cunostinele, experiena, abilitaile, responsabilitatea, implicarea sa totala, rezultatele acestuia fiind utile evoluiei organizaiei si domeniului. Se remarca în domeniul turismului din România necesitatea satisfacerii cerinelor clientului dar si a existenei unor modele, cerine sau standarde de calitate, fiind necesar sa ne concentram pe cresterea abilitaii de a îndeplini cerinele referitoare la calitate, în vederea îmbunatairii calitaii serviciilor din turism. Obiectivele de referina ale autorilor lucrarii sunt identificarea criteriilor optime de apreciere pentru serviciile / produsele turistice, oferirea unor elemente de buna practica în domeniu, conceperea unor standarde de calitate aplicabile în organizaiile din turism. Autorii lucrarii considera ca fiind de apreciat pentru mediul academic aducerea în prim plan a unor elemente fundamentale privind calitatea în turism, necesitatea realizarii unor analize mai profunde în ceea ce priveste aprecierea gradului de satisfacie a consumatorilor de servicii turistice si a nivelului de calitate al acestora, punctând ca soluii: proiectarea produselor turistice de calitate, calificarea personalului din domeniu, buna practica a ageniilor de turism care au implementat sistemul de management al calitaii. Pentru aceasta, autorii lucrarii au cercetat cadrul normativ, literatura de specialitate si presa de profil, au evaluat percepiile privind calitatea serviciilor din turism, analizându-le la nivelul României, punctând teme si elemente care sa asigure dezvoltarea acestui domeniu în viitor. Este utilizata de asemenea o metodologie specifica sistemelor de management al calitaii din domeniul serviciilor.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert