Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Analiza evolutiei si a performantelor ofertei turistice din România si din Transilvania

Autor:Monica Maria Coros si Adina Letitia Negrusa

JEL:C46, L83

DOI:

Cuvinte cheie:oferta turistica, ospitalitate, evoluie, performane, proprietari de hoteluri si companii/organizaii de management, analiza statistica.

Abstract:
Premisa lucrarii este ca exista o legatura strânsa între slabele performane ale turismului românesc si calitatea ofertei sale de ospitalitate. În acest sens, se realizeaza o analiza comparativa a ofertei turistice la nivelul României si al regiunii Transilvania cu scopul de a identifica particularitaile evoluiei acestora si cauzele performanelor lor slabe. Motivaia pentru alegerea Transilvaniei rezida în atractivitatea pe care o are aceasta regiune pentru turistii straini, fiind o destinaie cu potenial ridicat pentru dezvoltarea unor produse turistice competitive pe piaa internaionala. Astfel, pe baza unei analize cuprinzatoare de date secundare privind unitaile de primire turistica cu funciune de cazare, lucrarea prezinta dispersia lor geografica, evoluia capacitaii de cazare pe niveluri de clasificare, numarul de locuri oferite, tipurile de unitai, afilierea internaionala a hotelurilor, principalii proprietari români etc. Distribuia în funcie de nivelul de clasificare, alaturi de indicii de utilizare a capacitaii de cazare, caracterizeaza performanele din aceasta industrie. Studiul reliefeaza faptul ca, în ciuda unui potenial turistic ridicat, oferta actuala de ospitalitate nu poate susine o dezvoltare sanatoasa a activitaii turistice si prezinta câteva cauze posibile.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert