Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Dinamica vizitatorilor internationali în România dupa 1990. Provocari actuale ale turismului românesc

Autor:Marius-Cristian Neacsu, Silviu Negut si Gheorghe Vlasceanu

JEL:L83, O18, O52

DOI:

Cuvinte cheie:indicatori turistici, dinamica vizitatorilor internaionali, turismul românesc

Abstract:
Acest studiu reprezinta o analiza cantitativa si calitativa a fenomenului turistic românesc prin prisma provocarilor actuale la care este nevoit sa se adapteze pentru a deveni competitiv pe piaa europeana, altfel nu va depasi niciodata faza de „turism de subzistena”. Unul dintre criteriile selectate pentru a evidenia principalele disfuncionalitai ale turismului românesc si care, totodata, constituie si scopul cercetarii, este cel al indicatorilor ce cuantifica fluxul anual al turistilor internaionali ce vin în România. Pe fondul evoluiei economice post-decembriste a României (o evoluie negativa, desigur), turismul ramâne o pârghie realista de dezvoltare economica naionala si regionala care poate genera României avantaje competitive pe piaa Uniunii Europene.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert