Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Analiză şi competitivitate in logistică

Autor:Prof. univ. dr. Eduard Dinu, Asist. univ. drd. Cristina Curea

JEL:L91, D57

DOI:

Cuvinte cheie:monitorizarea transportului, performanta operatiei de depozitare, marja bruta operationala

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert