Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Fluxul informaţional privind calitatea in logistica mărfurilor alimentare

Autor:Conf. univ. dr. Roxana Procopie, Lector univ. dr. Magdalena Bobe

JEL:D30, L66, L81

DOI:

Cuvinte cheie:feed-back, informatie, calitate, logistica, aliment

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert