Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Activitatea de gospodărire, gestiune şi protecţia calităţii apelor la Direcţia Apelor Buzău-Ialomiţa

Autor:Tinca Ligia - Director, Emilian Albu - Şef serviciu monitoring

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert