Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Protejarea stării de sănătate a populaţiei în relaţie cu calitatea apei de băut în judeţul Buzău

Autor:dr. Elena Dorobanţu - Şef compartiment Igiena mediului ambiant

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert