Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Funcţionalităţi ERP utilizate in imbunătăţirea integrării sistemelor logistice

Autor:Prof. univ. dr. Traian Surcel, Prof. univ. dr. Razvan Bologa

JEL:M15, L86

DOI:

Cuvinte cheie:sistem logistic, sistem IT&C, ERP, SCM, CRM, SAP

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert