Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Condiţii îmbunătăţite pentru utilizarea apei în agricultura buzoiană

Autor:Ing. Radu Meşterelu, Director SNIF Buzău, ing. Veronel Enache - Şef serviciu exploatare SNIF Buzău

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert