Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Depozitarea – activitate ce contribuie la performanţa lanţului logistic

Autor:Lector univ. dr. Cristinel Vasiliu

JEL:L80; L81

DOI:

Cuvinte cheie:depozit, logistica, lant logistic, flux, prestator logistic.

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert