Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Mutaţii în structura distribuţiei pe plan internaţional

Autor:Prof. univ. dr. Ana-Lucia Ristea; Prof. univ. dr. Valeriu Ioan-Franc

JEL: 

DOI:

Cuvinte cheie:Marketing, Distribuţie, Concentrare activitate, Internaţionalizare pieţe, Parteneriat distribuitori-furnizori.

Abstract:
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert