Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Exigenţele Organizaţiei Mondiale a Comerţului cu privire la liberalizarea comerţului internaţional

Autor:Conf. univ. dr. Dinu Vasile

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:Organizaţia Mondială a Comerţului; Bariere tehnice în calea comerţului; Măsuri sanitare şi fitosanitare; Standarde internaţionale; Comerţ internaţional.

Abstract:
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert