Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Mărfurile neconvenţionale - provocări viitoare

Autor:Conf. univ. dr. Ion Schileru

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:Globalism; Comerţ; Mărfuri neconvenţionale; Responsabilitate; Învăţământ comercial.

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert