Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Organizarea tip reţea, ca reacţie la globalizarea comerţului

Autor:Prof. univ. dr. Mariana Drăguşin

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:Globalizare; Reţelizare; Reţea internă; Reţea externă.

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert